Veiligheidsinstructies

 1. De springkussens/de attracties dienen ten alle tijden onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.
 2. De springkussens/de attracties zijn bestemd voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, tenzij andere leeftijden vermeld staan.
 3. Het is niet toegestaan de springkussens/de attracties te betreden met schoenen, etenswaren, drank, schmink, kauwgom, dieren en scherpe voorwerpen.
 4. Het is niet toegestaan salto's te maken, op randen in- en op de springkussen/de attracties te klimmen/te gaan zitten. Op glijbanen is het niet toegestaan bommetjes te maken of naar beneden te springen, op de buik en met het hoofd naar beneden te glijden.
 5. Betreden van de springkussens/de attracties is op eigen risico.
 6. Dek bij regen de stroomaansluiting af.
 7. Bij een stroomstoring direct iedereen van de springkussens/de attracties verwijderen.
 8. Bij windkracht 5 dienen de springkussens/de attracties buiten gebruik genomen te worden.
 9. Bij extreem warm weer raden wij iedereen aan beschermende kleding te dragen ter voorkoming van schaaf/brandwonden.
 10. Iedereen met brillen, beugels doen deze af of uit, anders betreden zij de springkussens/de attracties op eigen risico.
 11. Op de springkussens/de attracties mogen maximaal het aangegeven aantal personen of max. 450kg.
 12. De huurder en/of de gebruikers van de springkussens/de attracties kan op geen enkele wijze MVK verhuur of haar rechtspersonen aansprakelijk stellen, voor schade, welke tijdens het gebruik ontstaat aan goederen en/of persoon.
 13. De huur is aansprakelijk voor alle schade en/of diefstal welke ontstaat aan het gehuurde gedurende de huurtijd.